Tänk hållbart och varje liten insats gör skillnad

Att vi idag både handlar och konsumerar som aldrig förr är inget nytt, det vi däremot måste bli bättre på är att tänka mer på miljön. Detta kan vi göra på flera olika sätt, både genom att återanvända och tänka efter när vi handlar. Är materialet jag använder hållbart? Hur tillverkas denna produkt? Hur återvinns denna? Det är många frågor vi bör ställa oss innan vi handlar och för den delen slänger saker. Att sopsortera är en annan sak vi bör bli bättre på för att minska slitaget på vår planet.

Handla second hand

Att handla second hand är en av de mest miljövänliga saker du kan göra eftersom du köper något som redan är tillverkat och använd under en tid. När det gäller textilier så är de ofta redan tvättade ett flertal gånger och de gifter som man tillfört vid tillverkningen har då redan tvättats bort. Genom att köpa något som någon annan inte vill ha så bidrar du också till att en sak mindre slängs genom att du köper och använder det. Din ekonomi kommer också att tacka dig då begagnade saker ofta är bra mycket billigare än vad samma sak kostar ny.

Res miljövänligt

Att en flygresa till Thailand inte är det mest miljövänliga kan nog de flesta enas som, men om du drar ditt strå till stacken och tänker på miljön i din vardag så kan du med bättre samvete unna dig en resa någon gång om året. Det är mycket vi kan spara in i vardagen och bara enkla saker som att gå till jobbet eller mataffärer gör stor skillnad i det långa loppet. Ska du iväg en längre bit, välj tåg eller annan kollektivtrafik framför inrikesflyg eller bil. Ska du åka taxi kan du välja en miljömärkt sådan för att dels minska utsläppet men också öka efterfrågan på just såna här bilar vilket i sin tur gör att fler av dessa bilar kommer att användas.

Välj miljömärkta produkter

Genom att bara göra fler miljösmarta val så bidrar du till mycket. Handla ekologisk mat så långt det går och köp produkter som är märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval samt Svanen märkta produkter. Tyvärr blir det dyrt att alltid köpa ekologiskt och miljömärkt, men välj de produkter som gör störst avtryck på miljön så gör du något istället för att inte gör något alls.

Stäng och släck elektronik

För att både spara på miljön och din elräkning, släck eller stäng av all elektronik som du inte använder. Även i standby-läge drar apparater ström och det bästa är helt enkelt att stänga av dem. Ett smart tips är att sätta alla kontakter i ett grenuttag med en avstängningsknapp, så är det enkelt att stänga av alla samtidigt. Släck när ingen är i rummet och koppla in en timer där du vill ha belyst en viss tid på dygnet.

Skriv inte ut i onödan

Undvik att skriva ut om du inte behöver eller skriv ut dubbelsidigt om du måste. Många gånger räcker det att läsa på skärmen och det kan i längden vara bättre att investera i surfplattor för att läsa dokument istället för att alltid skriva ut en bunt med papper till var och en.